Rainbow Forest

Website is nog in aanbouw!

Praktijk in coaching en begeleiding

Durf kleur te bekennen

 

WAT IS RAINBOW FOREST

Een onderneming  die  de aurafoto als uitgangspunt neemt en van hier uit coaching en begeleiding geeft. Hierbij speelt leven in balans een centrale rol

Oprichter is Kees van der Maat.

Kees van der Maat werkt vanuit de kennis van meditatie en  ayurveda.

Hij heeft diverse trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling gevolgd.

De aura is ons lichtlichaam, het licht dat ons lichaam uitzendt.

Licht is een fijnstoffelijke energie, die waarneembaar is en ook meetbaar,bijvoorbeeld middels aurafotografie. 

De chakra´s zijn energiezones of knooppunten in ons lichtlichaam. Wij kennen zeven hoofdchakra´s.

Het is heel bijzonder uw aura te zien en te kennen.

De aura geeft een diep inzicht in uw persoonlijke situatie. Er zijn momenten dat zo’n inzicht een essentiële rol speelt.

 

Zulke momenten zijn bijvoorbeeld

:

☺ Wanneer u voor belangrijke keuzes staat t.a.v. werk of relatie

☺ Wanneer er gebeurtenissen plaatsvinden die een ingrijpende impact hebben op uw leven.

b.v. het overlijden van een geliefde, echtscheiding, u verliest uw baan, krijgt een ernstig ongeluk of een burn out of wordt ernstig ziek

☺ Overgangssituaties: b.v. u stopt met werken, veranderende situaties in relaties, verhuizen enz.

☺ Wanneer u duidelijkheid wil krijgen in relaties met uw kind(eren), partner, collega’s, chef , vriend(in) of welk persoon dan ook in uw leven: waarom kunt u met de een zo goed opschieten en loopt u bij de ander tegen bepaalde karaktertrekken op?

☺ Wanneer u zich bewust wordt van kwaliteiten, talenten of gaven, waarvan u zich niet eerder bewust was of die u nog niet in uw leven toeliet. Hoe deze te ontwikkelen?

Kees van der Maat neemt de informatie van de aurafoto als vertrekpunt om een stukje met u mee te wandelen in uw leven en u te coachen en begeleiden.

U zult de ondersteunende kracht ervaren van de aura en haar leren gebruiken op de weg van transformatie en heel worden.

 


Laat u verrassen door wat uw aurakleuren u te zeggen hebben